Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

  • Уголемяване на шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намаляване на шрифта
МОРФЕЙ Лоджистикс | Вашият логистичен партньор!

Подаване на обобщена декларация за напускане (ОДН) пред митническите органи - Подробна информация

Въведение

От 01.07.2007 г., 27-те държави- членки на ЕС са свързани в обща система за контрол на износа  (СКИ – фаза 1), като деклараторите подаваха формуляри 1 и 2 на ЕАД, а формуляр 3 на ЕАД беше заменен от Придружаващ износен документ (т.нар. ПИД) и списък на стоките, а между митническо учреждение на износа и изходното митническо учреждение започна електронен обмен на информацията.

Продължение...
 

Електронно деклариране на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) пред митническите органи

Деклариране по електронен път

  • Валиден ЕОРИ номер;
  • Валиден универсален електронен подпис, издаден от някой от лицензираните от КРС доставчици на удостоверителни услуги в България;
  • Регистрация за подаване на документи по електронен път към Агенция „Митници”;
  • Деклариране през web портала на Агенция „Митници”;
  • Деклариране чрез предварително изградена връзка от тип „система-система” (В2В);
Продължение...
 

Подаване на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) пред митническите органи - Подробна информация

Въведение

Съгласно действащото досега митническо законодателство в Общността и в Република България, митническия контрол от страна на митническата администрация започва едва след физическото въвеждане на стоките на митническата територия, с тяхното представяне и манифестиране пред митническите органи.

Продължение...
 

EORI регистрация

EORI номерът се използва за идентификация на Икономическите оператори* и други лица при взаимодействията им с митническите органи

Какво е EORI номер?

Информация

Изисквания за EORI регистрация и идентификация на икономическите оператори

Считано от 1 юли 2009 г., всички Икономически оператори* при взаимодействието си с митническа администрация на държава-членка на Европейската общност, е необходимо да притежават уникален идентификационен номер EORI съгласно Регламент (ЕО) No 312/2009 г. В тази връзка Ви уведомяваме, че всички митнически агенти, фирми и физически лица, изпращащи и получаващи пратки е необходимо да получат EORI номер от съответното ТМУ (Териториално Митническо Учреждение) по местоживеене за физически лица и по месторегистрация за юридически лица, сдружения и други лица.

Продължение...
 

Електронно деклариране на обобщена декларация за напускане (ОДН) пред митническите органи

Начини за електронно деклариране и регистрация

Електронно деклариране

  • Връзка от тип “система-система”
  • Web портал

Обобщените декларации за напускане се подават по електронен път.

Декларации на хартия и дискета се подават само при технически проблем със системата за електронно деклариране.

Корекциите на електронно подадени декларации също се подават електронно.

Продължение...
 

Подаване на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) - Резюме

Защо се изисква подаване на ОДВ?

Нови разпоредби в митническото законодателство на Европейската общност (ЕО) изискват да бъде подавана обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на митническата територия на ЕО или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в определени срокове в зависимост от вида транспорт.

Продължение...
 

Митнически режим ИЗНОС (Експорт)

Какво представлява митнически режим ИЗНОС и кой може да бъде декларатор по този режим?

Поставяне на стоки под митнически режим ИЗНОС (Експорт)

Съгласно разпоредбите на чл. 161 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, митнически режим ИЗНОС позволява изнасяне на общностни стоки извън митническата територия на Общността. Общностните стоки предназначени да бъдат изнесени, следва да се декларират за поставяне под митнически режим ИЗНОС.

Продължение...
 Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт